Als enige financiele instelling in Suriname beschikt de VCBbank over pandhuizen waar gouden sieraden ter belening kunnen worden aangeboden. Elk kantoor beschikt over een pandhuis.

Voor het pandkrediet hoeft u niet allerlei vragen te beantwoorden en formulieren in te vullen. Het enige dat U nodig heeft is een geldig legitimatiebewijs en uw eigen geel gouden sieraden. Afhankelijk van de taxatiewaarde van uw gouden sieraad wordt een leensom met u overeengekomen. U kunt dus heel snel over geld beschikken en bovendien bent U uw kostbare gouden sieraden niet kwijt, want na verloop van tijd kunt u ze weer inlossen.


WAT HEEFT U NODIG VOOR EEN PANDKREDIET?

 • een geldig legitimatiebewijs;
 • (geel) gouden sieraden vanaf 12 karaat.


WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN PANDKREDIET?

 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en in het bezit zijn van een gouden sieraad.


ALGEMENE INFORMATIE OVER PANDKREDIETEN

Elk VCB-kantoor, behalve de Business Center aan de Lim a Postraat, beschikt over een pandhuis, u hoeft dus niet speciaal naar het hoofdkantoor te komen

Voor de pandkredieten is er een apart loket, uw privacy is dus gegarandeerd

Bij het loket ontvangt u een bewijs voor het verkrijgen van uw krediet oftewel de leensom. U bepaalt zelf hoeveel van deze leensom u wenst op te nemen. N.B. Het is niet verplicht de gehele leensom op te nemen

Bij ontvangst van uw leensom krijgt u een pandbewijs dat NIET verhandelbaar is

De kassa’s van de afdeling Pandhuis sluiten op de veilingdagen om 10.30 uur. De aanvangstijd van de veilingen is 12.30 uur. Voor Nickerie sluiten de kassa’s om 10.00 uur en start de veiling om 11.00 uur.


WELKE VOORDELEN HEEFT EEN PANDKREDIET?

 • U krijgt het geld direct in handen
 • U heeft zes (6) maanden de tijd om uw sieraad in te lossen of de rente te betalen (dit mag maandelijks).
 • Bij elke betaling van uw rente wordt de periode van uw belening met nog eens zes (6) maanden verlengd.

Het is niet verplicht op de vervaldag van uw pandbewijs af te lossen, het mag ook eerder. Indien u na de vervaldatum betaalt, komt er wel een extra rente bij.
Uiteraard is het ook mogelijk om het leenbedrag in termijnen te betalen, de leensom wordt op die manier minder en zo ook het rentebedrag.

VOORBEELD

Leenbedrag = SRD 500,-
1e maand rente = SRD 20,-
Er wordt betaald aan rente SRD 20,- en een bedrag aan inmindering van SRD 100,-.
Het leenbedrag is nu SRD 400,-.
De daaropvolgende maand wordt er rente over het resterende leenbedrag (SRD 400,-) berekend.
Zo kunt u elke maand een bedrag (u bepaalt zelf hoe groot het bedrag is) aan inmindering betalen. Op deze manier lost u uw sieraad makkelijk in.

UITSTEL

Indien u de rente niet binnen de zes maanden heeft betaald en het sieraad op de veiling gaat kunt u ook om uitstel vragen. U krijgt dan een maand uitstel.

VERHOGING VAN UW PANDKREDIET

Verhoging van het pandkrediet is mogelijk indien er bij het belenen van het desbetreffende sieraad niet de volledige leensom is opgenomen.

EXTRA DIENSTVERLENING

 • Indien er nog vragen zijn, kunt u gerust contact opnemen met elk willekeurig VCB-kantoor afdeling Pandhuis.
 • Op onze website ziet u een overzicht van de veilingdagen.
 • De sieraden die op de veiling gaan kunt u bezichtigen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de dag van de veiling(de veilingen worden meestal op de woensdag gehouden).


LET OP

 • Let vooral op de vervaldag op uw pandbewijs (zie voorbeeld)
 • Uw pandbewijs moet getekend en voorzien zijn van een stempel.
 • De meeropbrengsten (surplus) van de op de veiling verkochte sieraden zijn twee weken na de veiling beschikbaar voor de rechthebbende.

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.