Met de persoonlijke lening van de VCBBank heeft u de mogelijkheid om vrij snel over geld te beschikken voor verschillende doeleinden. U kunt tot 12 maal uw maandsalaris lenen en dit bedrag in maximaal 5 jaren aflossen. Afhankelijk van uw behoeften en inkomen wordt uiteindelijk vastgesteld voor welk bedrag u in aanmerking komt. Voor een persoonlijke lening bij de VCBBank is geen hypothecaire dekking vereist.

Voor het aanvragen van een persoonlijke lening heeft u nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, Surinaams paspoort of rijbewijs).
  • Uw laatste loonslip.
  • Een werkgeversverklaring die niet ouder mag zijn dan een maand.
  • Uittreksel bevolkingsregister

Vraag uw Persoonlijke lening aan via VCB Mobile Banking, stuur middels ons contactformulier de benodigde documenten op naar elk VCB kantoor of stap een van onze kantoren binnen voor meer informatie.