Met de persoonlijke lening van de VCBBank heeft u de mogelijkheid om vrij snel over geld te beschikken voor verschillende doeleinden. Het maximum bedrag voor de persoonlijke leningen bedraagt Srd 50.000,- en u kunt dit bedrag in maximaal 5 jaren aflossen. Afhankelijk van uw behoeften en inkomen wordt uiteindelijk vastgesteld voor welk bedrag u in aanmerking komt. Voor een persoonlijke lening bij de VCBBank is geen hypothecaire dekking vereist.

Voor het aanvragen van een persoonlijke lening heeft u nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, Surinaams paspoort of rijbewijs).
  • Uw laatste loonslip.
  • Een werkgeversverklaring die niet ouder mag zijn dan een maand.
  • Uittreksel bevolkingsregister.

Bent u nog geen VCB rekeninghouder? U zou dan ook in aanmerking kunnen komen voor een persoonlijke lening. Hiervoor loopt u langs met een borg die in vaste dienst is van de overheid.

Vraag uw Persoonlijke lening aan via VCB Mobile Banking, stuur middels ons contactformulier de benodigde documenten op naar elk VCB kantoor of stap een van onze kantoren binnen voor meer informatie.

Kerst en Owri Yari plannen gemaakt, maar je hebt net niet genoeg geld to make it The Most Wonderful time of the year? De Christmas en End of the Year PL van de VCB kan u daarbij een Handje helpen.

Met de Christmas en Owru Yari Pl van de VCB, kunt u tot maximaal SRD 20.000 lenen tegen een aantrekkelijk rentepercentage van 12% per jaar.

De looptijd is maximaal 2 jaar waarvan de eerste 2 maanden afloosingsvrij zijn.
Deze aktie loopt van 15 november 2021 tot en met 31 januari 2022

Ook tijdens de feestdagen is de VCB de Bank voor Iedereen.