Een verzekering sluit men af ter indekking van een zeker voorval. Een voorbeeld hiervan is: u heeft een  nieuwe auto gekocht en ter voorkoming dat een ander u aanrijdt en u zelf voor de kosten zult opdraaien, sluit u een casco (all risk) verzekering af. Of ter bescherming in geval uw inboedel door brand vernietigd wordt, sluit u een brandverzekering af.

De VCBBANK is agent van de volgende verzekeringsmaatschappijen:

Wij kunnen de volgende verzekeringen voor u afsluiten bij een van de maatschappijen naar uw keuze:

SOR Verzekering

De SOR verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever tegenover zijn personeel, terzake van een ongeval of beroepsziekte, overeenkomstig de ongevallenregeling als bedoeld in de landsverordening van 10 september 1947.

Inboedelverzekering

Om groot verlies te dekken bij diefstal of schade aan uw elektronische apparatuur door o.a. blikseminslag is het raadzaam uw inboedel te verzekeren. U ontvangt dan een uitkering, mocht een van deze gevallen zich bij u voordoen.

Ziektekostenverzekering

Als ingezetene van Suriname bent u verplicht zich te verzekeren voor minimaal de basiszorg. Met een ziektekostenverzekering kiest u zelf voor het pakket dat bij u past.

WAM/Casco Verzekeringen

De WAM oftewel de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is een verplichte verzekering die iedere auto-eigenaar moet hebben.

Brandverzekering

Door een brandverzekering af te sluiten maakt u de verstandige keus om uw vermogen te beschermen. Als er sprake is van brand en waterschade ontvangt u een uitkering. Ook bij schade waarbij er geen sprake hoeft te zijn van brand, bijvoorbeeld blikseminslag, krijgt u een uitkering.

Uitvaartverzekering

Met de uitkering van een Uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen als u overlijdt.

Ongevallenverzekering

De persoonlijke ongevallenverzekering dekt de kosten als gevolg van een ongeval zowel in als buiten het beroep.
Deze verzekering kent 4 rubrieken, te weten:

  1. Overlijden ten gevolge van een ongeval
  2. Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
  3. Daguitkering als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  4. Medische kosten

Reisverzekering

De Reisverzekering biedt speciaal voor uw vakantie een goede dekking bij kosten als gevolg van ongevallen en acute ziekten. Tegen een gunstige minimumpremie en een aantrekkelijk bedrag voor eigen risico, bent u goed verzekerd tegen dergelijke kosten.

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.