Een verzekering sluit men af ter indekking van een zeker voorval. Een voorbeeld hiervan is: u heeft een  nieuwe auto gekocht en ter voorkoming dat een ander u aanrijdt en u zelf voor de kosten zult opdraaien, sluit u een casco (all risk) verzekering af. Of ter bescherming in geval uw inboedel door brand vernietigd wordt, sluit u een brandverzekering af.

De VCBBANK is agent van de volgende verzekeringsmaatschappijen:

Wij kunnen de volgende verzekeringen voor u afsluiten bij een van de maatschappijen naar uw keuze:

[title title=”SOR” style=”bg_text” align=”center” title_tag=”h6″]

De SOR verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever tegenover zijn personeel, terzake van een ongeval of beroepsziekte, overeenkomstig de ongevallenregeling als bedoeld in de landsverordening van 10 september 1947.

[title title=”Inboedelverzekering” style=”bg_text” align=”center” title_display=”inline-block” title_tag=”h6″]

Om groot verlies te dekken bij diefstal of schade aan uw elektronische apparatuur door o.a. blikseminslag is het raadzaam uw inboedel te verzekeren. U ontvangt dan een uitkering, mocht een van deze gevallen zich bij u voordoen.

[title title=”Ziektekostenverzekering” style=”bg_text” align=”center” title_display=”inline-block” title_tag=”h6″]

Als ingezetene van Suriname bent u verplicht zich te verzekeren voor minimaal de basiszorg. Met een ziektekostenverzekering kiest u zelf voor het pakket dat bij u past.

[title title=”WAM/Casco verzekering” style=”bg_text” align=”center” title_tag=”h6″]

De WAM oftewel de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is een verplichte verzekering die iedere auto-eigenaar moet hebben.

[title title=”Brandverzekering” style=”bg_text” align=”center” title_tag=”h6″]

Door een brandverzekering af te sluiten maakt u de verstandige keus om uw vermogen te beschermen. Als er sprake is van brand en waterschade ontvangt u een uitkering. Ook bij schade waarbij er geen sprake hoeft te zijn van brand, bijvoorbeeld blikseminslag, krijgt u een uitkering.

[title title=”Uitvaartverzekering” style=”bg_text” align=”center” title_tag=”h6″]

Met de uitkering van een Uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen als u overlijdt.

[title title=”Reisverzekering” style=”bg_text” align=”center” title_tag=”h6″]

De Reisverzekering biedt speciaal voor uw vakantie een goede dekking bij kosten als gevolg van ongevallen en acute ziekten. Tegen een gunstige minimumpremie en een aantrekkelijk bedrag voor eigen risico, bent u goed verzekerd tegen dergelijke kosten.

[title title=”Ongevallenverzekering” style=”bg_text” align=”center” title_tag=”h6″]

De persoonlijke ongevallenverzekering dekt de kosten als gevolg van een ongeval zowel in als buiten het beroep.
Deze verzekering kent 4 rubrieken, te weten:

  1. Overlijden ten gevolge van een ongeval
  2. Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
  3. Daguitkering als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  4. Medische kosten

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.