Voor u als ondernemers is het ook mogelijk om een bankgarantie aan te vragen bij de VCBBank ten behoeve van een zakenpartner.
Het verstrekken van een bankgarantie houdt in dat de bank zich verbindt op eerste verzoek het bedrag dat in de garantie wordt genoemd aan uw zakenpartner te betalen. De betaling geschiedt in opdracht en voor rekening van u als ondernemer.

Bij het verstrekken van een bankgarantie wordt een zogenaamde contra garantie getekend door u als ondernemer en de bank.
Een bankgarantie is geldig voor een bepaalde periode en voor een specifiek bedrag.
Er zijn verschillende soorten garantiestellingen.

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.