De Stichting Surinaamse Volkscredietbank is reeds enige tijd lid van het Central Credit Bureau Suriname (CCBS). Het CCBS is een centraal kredietregistratiebureau waar gegevens verzameld worden van de klanten van haar deelnemende organisaties, met als doel deze gegevens onderling in een beveiligde omgeving, met elkaar te delen ter ondersteuning van de kredietverlening.

Welke organisaties maken deel uit van CCBS ? 

Diverse kredietverlenende instanties zijn lid van de CCBS, namelijk:

  • De Surinaamsche Bank N.V.
  • Hakrinbank N.V.
  • Surinaamse Postspaarbank
  • Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo U.A.
  • Stichting Surinaamse Volkskredietbank
  • CHM Suriname N.V.

Wat betekent dit voor u als onze klant?

Bij het aanvragen van een lening bij onze bank, zullen wij uw gegevens, na uw toestemming, registreren in het systeem. Dit is ter ondersteuning van het nemen van kredietbeslissingen. Uit dit systeem kunnen wij aflezen of u lopende kredieten heeft bij een van de andere deelnemende organisaties en of die goed lopen. Wij doen dit om de kredietrisico’s voor zowel u als consument en ons als bank te beperken.

Wenst u meer te weten over het CCBS?
Bezoek de website van de CCBS: https://ccbs.sr/

Heeft u nog vragen?
Stel deze gerust aan uw account manager of stuur ons een berichtje middels het contactformulier op de website