Een ieder verdient een tweede kans in het leven, U ook! Tegen deze achtergrond biedt de VCBBank de ‘Second chance’- hypotheeklening, waarmee wordt beoogd schulden, inclusief leningen bij geldschieters, van personen die door omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt over te nemen, dan wel te centraliseren tegen aangepaste voorwaarden en een actieve begeleiding van onze filiaalbeheerders en accountmanagers.

Belangstellenden dienen wel in staat te zijn, zij het met behulp van derden, om de lening tegen de geldende condities van de bank op een normale wijze terug te betalen.

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.