Speciaal voor ondernemers heeft de VCBBank het investeringskrediet.Het investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn dat wordt aangewend om de verwerving of vervanging van vaste activa te financieren, met het oog op behoud of de verhoging van de productiviteit van de onderneming.

Een investeringskrediet kan onder meer worden gebruikt voor:

  • de aankoop van een perceel of pand voor bedrijfsdoeleinden
  • de overname van een bestaande onderneming
  • de bouw of verbouw van bedrijfspanden
  • de aankoop/ vernieuwing van bedrijfsuitrusting.

Er is geen maximumbedrag

De looptijd hangt af van de bestemming en komt vaak overeen met de economische levensduur van het goed. De kredietnemer moet het investeringskrediet terugbetalen met maandelijkse aflossingen volgens een overeengekomen aflossingsplan. Het is ook mogelijk om tijdelijk uitstel van kapitaalaflossing aan te vragen (zg. “grace period”).

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.