vcb-1925

De VCBBank is een financiële instelling gericht op het leveren van bankdiensten. Wij bieden zowel particuliere als zakelijke diensten aan.

Klanten kunnen bij ons terecht voor financiéle producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken, verzekeren en beleggen. Als bank stellen wij het belang van onze klanten steeds voorop. Door onze kennis en ervaring kunnen wij voldoen aan de wensen van een brede klantengroep. Deze bestaat uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen en instellingen. Onze klanten staan centraal bij alles wat wij doen.

De Surinaamse Volkscredietbank opende in 1949 haar deuren voor het publiek. Maar de geschiedenis gaat terug tot 1932. Op 27 augustus van dat jaar werd er een kommissie benoemd die moest bestuderen of het wenselijk was, een wettelijke regeling voor een geldschietersbedrijf in Suriname in het leven te roepen. De voorwaarde van de Staten was wel dat er geen wettelijke geldschieterij in het leven geroepen mocht worden, zonder dat er een nieuwe kredietmogelijkheid werd gecreëerd. Teneinde hieraan tegemoet te komen, werd gebruik gemaakt van twee belangrijke studies en de slotconclusies van deze documenten, dienden als basis voor de stichtingsakte van de Surinaamse Volkscredietbank.

Deze akte werd op 18 oktober 1948 ten overstaan van notaris Drielsma verleden en gepubliseerd in het G.A.B. van 22 oktober 1948 no. 93. Op 3 januari 1949 opende de Volscredietbank haar deuren voor het publiek. De bank begon haar bedrijf met de discontering van kleine promessen en het pandhuiskrediet. De kredietmethoden zijn in de loop der jaren ietwat gewijzigd, terwijl de voorwaarden inzake de kredietverlening nog steeds worden toegepast en aangescherpt, afhankelijk van de tijd en de dan vigererende omstandigheden.

In de loop der jaren, breidde de bank successievelijk haar werkterrein uit van Paramaribo en omstreken, naar de districten als gevolg van de economische bedrijvigheid. Zo is er een filiaal in het district Nickerie die is ontstaan uit de afdeling volkscrediet van de Surinaamsche Bank N.V.

vcb-1900

Het volkscredietwezen in Nickerie werd gefinancieerd door de Surinaamsche Bank N.V. en geleid door uitgeleend personeel van de VCB te Paramaribo. Deze samenwerking tussen de beide banken is neergelegd in de Landsverordening van 17 december 1952, ging van start in 1953 en zou eindigen zodra de Surinaamsche bank N.V. zou ophouden circulatiebank te zijn. Dat moment viel op 01 april 1957, toen de Centrale Bank van Suriname werd opgericht. Op 05 april 1958 opende de VCB haar eigen deuren voor het publiek in Nickerie.

In 1975 ging men van start met bankactiviteiten te Lelydorp. Daar de bank nog niet beschikte over een eigen kantoorruimte, werd een deel van winkel Samoedj gehuurd. De bouw van een eigen kantoor startte in 1975 en de officiële opening was in 1977. In april 1982 gingen de bouwwerkzaamheden van start voor het kantoor te Latour. De officiele opening vond plaats op 31 januari 1983. Daarna volgden de openingen van de kantoren te Groningen, Saramacca op 1 februari 1986 en Para op.

In December 2014 vond de overname van de Landbouwbank N.V. plaats onder het toeziend oog en begeleiding van de Staat van Suriname (als aandeelhouder van beide banken). Met deze overname heeft de VCBBANK haar distributienetwerk vergroot en heeft nu thans 10 kantoren in 7 verschillende districten. De VCBBANK brengt hierdoor haar dienstverlening nog dichterbij de samenleving; per slot van rekening zijn wij een bank voor iedereen. Wij bieden op maat gesneden financiële diensten aan en zetten ons in om uw financiële dienstverlener bij uitstek te zijn.

Zoals in art. 2 van de Statuten van de VCB staat vermeld, heeft de bank o.a. tot taak, het exploiteren van een “bank van lening”, oftewel de uitoefening van het Pandhuisbedrijf. In 1948 waren er verschillende pandhuizen aktief, waarvan het pandhuis Simons een van de grootste was. Met de eigenaar van dit pandhuis werd overeengekomen dat met het operationeel worden, dit pandhuis zou worden geliquideerd en dat de VCBBANK de activiteiten zou overnemen. Het personeel van pandhuis Simons trad in dienst van de VCBBANK. Heden ten dage is overduidelijk bewezen dat deze vorm van kortlopende kleine kredieten, veelal nood- of overbruggingskrediet, in een grote behoefte voorziet van de samenleving.

Mission Statement

VCBBANK is een proactieve maatschappelijke financiële instelling, die door middel van een persoonlijke benadering en begeleiding, bereikbaar is voor iedereen, waarbij optimale klantenservice met op maat gesneden diensten en producten, wordt aangeboden.

Vision Statement

Wij zijn vastberaden de dominante positie in de financiële sector in te nemen met empowerde medewerkers, die kwaliteitsaandacht geven aan onze klanten.

Kernwaarden

  • Integriteit / discretie
  • Professionaliteit / deskundigheid
  • Flexibiliteit
  • Klantenservice
  • Innovatief / dynamisch
  • Transparantie / open communicatie