In het kader van Financiële Inclusie waarbij de toegang tot passende, betaalbare en tijdige financiële producten en diensten van onze bank voor iedereen beschikbaar moet zijn, introduceren wij de VCB Microfinanciering.

De VCB Microfinanciering is speciaal bedoeld voor zelfstandigen en startende ondernemers. Een financiering op maat voor degenen die de volgende stap willen zetten in het verwezenlijken van hun dromen. Het doel van deze Microfinanciering is om personen die een eigen “bedrijfje” willen starten of reeds hebben gestart en die (nog) niet beschikken over zekerheden, maar wel een (gedegen) bedrijfsplan of idee daartoe hebben, te financieren om hun doel te realiseren.

De VCB Microfinanciering kan onder meer worden gebruikt voor:

 • Opzetten van de onderneming
 • Aanschaf van productiemiddelen

Het maximum leenbedrag van de VCB Mocrofinanciering is SRD 50.000 met een looptijd van 3 jaar

De Voorwaarden waaraan de aanvrager zal moeten voldoen zijn:

 • De ondernemer bankiert al minimaal 2 maanden bij de VCB. Hierdoor kunnen wij de bedrijfsinkomsten afleiden.
 • De onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
 • De nodige Bedrijfsvergunningen (m.u.v. niet vergunningplichten en vrije beroepen) moeten in orde zijn
 • Er wordt een Business Plan geschreven (eventueel in overleg met de Bank) voor de periode van 5 jaren. Hieruit zal moeten blijken dat de micro financieringsactiviteit rendabel en duurzaam is. Dit geldt niet voor vrije beroepen.
 • DE aanvrager moet geen andere baan hebben of de aanvrager moet voornemens zijn om van het op te richten bedrijf of de uitoefening van het beroep een primaire inkomstenbron te maken.
 • Minimale leeftijd van 21 jaar hebben bereikt
 • De Surinaamse nationaliteit bezitten (of ingezetene van een van de Caricom lid landen zijn).

Wat is er veder nodig om dit krediet aan te vragen?

 • Indien nodig één of meerdere borgen,
 • een overlijdensrisico verzekering ten behoeve van de kredietnemer(s)/kredietneemster(s);
 • Er is geen onderpand vereist, maar wel een Fiduciaire eigendomsoverdracht op voorraad goederen, inventaris, machines en/of voertuigen, tot het moment van afwikkeling van het krediet;
Contact Ons