Heeft u als ondernemer behoefte aan werkkapitaal om tijdelijke tekorten in uw budget te financieren, dan kunt u vragen naar ons rekeningcourant krediet.

Dit krediet wordt voornamelijk verstrekt ter voorziening in de behoefte aan werkkapitaal zoals de bevoorrading van uw bedrijf (aankoop van handelsgoederen) en voor debiteurenfinanciering. Deze kredieten hebben een kredietlimiet; dit is een bedrag die van te voren met de klant is overeengekomen.

In de praktijk wordt deze faciliteit voor onbepaalde tijd (max 5 jaar) verstrekt, doch dient het een duidelijk flucturerend karakter te hebben. Dat wil dus zeggen dat er regelmatig stortingen en opnamen op de faciliteit moeten zijn. Naast de kredietprovisie die u in rekening wordt gebracht, betaalt u alleen rente over dat deel van het krediet dat daadwerkelijk is opgenomen.

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.