Wam

De WAM oftewel de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is een verplichte verzekering die iedere auto-eigenaar moet hebben.

Met deze verzekering dekt u de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder en de inzittende van het voertuig wegens schade toegebracht met het voertuig aan personen en /of goederen.