Ongevallen

De persoonlijke ongevallenverzekering dekt de kosten als gevolg van een ongeval zowel in als buiten het beroep.

Deze verzekering kent 4 rubrieken, te weten:

  • Overlijden ten gevolge van een ongeval
  • Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
  • Daguitkering als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Medische kosten

will writing service buckinghamshire Verzekerde som

De verzekerde som wordt door de verzekernemer zelf opgegeven.

30 day creative writing challenge Premieberekening

Bij de vaststelling van de premie wordt het beroep van de betrokkene beschouwd, waarna een gevarenklasse wordt vastgesteld.