Aan bedrijven en instellingen in de private sector en particulieren die getroffen zijn door de covid-19 crisis en daardoor in liquiditeitsproblemen zijn geraakt, bieden wij hetVCB Covid-19 krediet. Het VCB Covid-19 krediet is uitsluitend bestemd ter verlichting van de liquiditeitsdruk welke is ontstaan als gevolg van de Covid-19 pandemie. Er dient dus een duidelijk aantoonbare associatie  te zijn met de implementatie van de Covid-19 maatregelen.

De aangepaste condities van dit product geven u als onderneming de ruimte om weer boven water te komen na eventuele setbacks die u heeft ervaren als gevolg van deze wereldwijde pandemie.Het betreft een overbruggingsfinanciering, welke verstrekt zal worden voor maximaal 5 jaar en wel tegen een rente van 10% per jaar voor bestaande debiteuren en 11% per jaar voor nieuwe debiteuren.

Met het VCB COVID-19 krediet kan uw bedrijf weer een beetje vrijer ademhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw account manager of bellen naar onze Business Center voor een afspraak.