Het kan voorkomen dat u als ondernemer tegenover een buitenlandse leverancier een bewijs moet aanbieden waaruit blijkt dat u in staat bent om voor te leveren goederen te betalen. Hiervoor kunt u een L.C. of te wel een documentair krediet aanvragen bij de VCBBank.

Een documentair krediet is een handeling waarbij de bank op uw aanvraag zich ertoe verbindt tegenover uw buitenlandse leverancier van goederen een bepaald bedrag te betalen na overlegging van een aantal specifieke documenten.

Enkele voordelen van een L.C. zijn:

  • dat het gezien kan worden als het veiligste betaalmiddel voor twee partijen die betrokken zijn bij een internationale transactie
  • dat door het uitwisselingssysteem van documenten u de garantie krijgt dat de aangekochte goederen overeenkomen met uw bestelling.

Voor meer informatie kunt u langslopen op ons hoofdkantoor of één van onze filialen.