Rekening-courantkrediet

Het kan gebeuren dat u als ondernemer met tijdelijke inkorten in uw budget te maken krijgt. Met het Rekening-courantkrediet van de VCB kunt u dit tekort financieren.

Dit krediet is niet gebonden aan een aflossingsschema en wordt er afhankelijk van uw behoefte een kredietlimiet overeengekomen.
De voorwaarde hiervoor is wel dat de inkomsten en uitgaven van het bedrijf via deze rekening dienen te lopen.