De Stichting Surinaamse Volkscredietbank biedt bij openbare inschrijving het na volgend perceelland te koop aan met al hetgeen daarop staat, in de staat waarin deze zich bevindt.

Kadastrale omschrijving

Het perceelland, waarop het recht van grondhuur rust, welk recht op 21 september 2028 vervalt, groot 1492,70 m² is gelegen in Paramaribo, plaatselijk bekend als de Floralaan Br. 48.
De zichtdagen zijn gesteld op maandag 12 en dinsdag 13 april 2021, dagelijks van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Condities

  • Inschrijvingen zijn alleen via onze website vcbbank.sr mogelijk.
  • De inschrijving vangt aan op maandag 12 april 2021 en loopt tot en met vrijdag 16 april 2021.
  • Het besluit inzake wel of niet toewijzen, vindt plaatst op vrijdag 23 april 2021.
  • De bank is niet verplicht tot toewijzing over te gaan.
  • Het onroerend goed en de daarop gebouwde opstallen worden verkocht en overgedragen in de staat waarin zij verkeren.


Bodemprijs

De bodemprijs is gesteld op SRD 5.038.323, = (zegge: VIJFmiljoen ACHTENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN DRIEENTWINTIG SURINAAMSE DOLLARS 00/100). Voor vragen kunt u bellen op het telefoonnummer 472616 toestel 4681 (Maureen Sahit)

[ultimate_heading main_heading=”INSCHRIJFFORMULIER” main_heading_color=”#1e73be” main_heading_style=”font-weight:bold;” main_heading_font_size=”desktop:24px;”][/ultimate_heading]
schrijft zich hierbij in voor het perceelland, waarop het recht van grondhuur rust, welk recht op 21 september 2028 vervalt, groot 1492,70 m² is gelegen in Paramaribo, plaatselijk bekend als de Floralaan Br. 48.