Het seizoenkrediet van de VCBBank wordt verstrekt aan ondernemers in de agrarische sector die voor de aflossing van hun krediet afhankelijk van inkomsten op seizoen basis, bijvoorbeeld rijstboeren, varkenskwekers, bloementelers, etc. Het seizoenkrediet kan onder meer gebruikt worden voor de inpoldering en inzaai van landbouwarealen.

Voor meer informatie kunt u langslopen op één van onze kantoren.